UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  odbędzie się w dniu 01 września 2021 (środa

 KLASY 1A i 1B – godzina 10.00 – boisko szkolne

KLASY 2A i 2B – godzina 8.15 – boisko szkolne

KLASY 3A, 3B i 3C – godzina 9.00 – boisko szkolne

Rodzice klas 1 po wyczytaniu listy uczniów proszeni są o przejście z wychowawcą do wyznaczonych miejsc.

UWAGA: Proszę o obecność tylko jednego z Rodziców z dzieckiem oraz zachowanie reżimu sanitarnego (maseczka i odległość 1,5 m).

 

KLASY IV  – VIII – SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI ZGODNIE Z HARMOMOGRAMEM:

KLASA IVA – godzina 9.00 – s. 107

KLASA IVB – godzina 8.15 – s. 108

KLASA VA – godzina 9.00 – s. 110

KLASA VB – godzina 8.15 – s. 111

KLASA VIIA – godzina 8.15 – s. 114

KLASA VIIIA – godzina 9.00 – s. 24

Uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły bez opiekunów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo, uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk, ubrania maseczki oraz zachowania bezpiecznego dystansu.